Loppen

  • Barn- och ungdomslopp, 2 km terräng. Snäll terräng med stigar och vägar.
  • 9 km
  • 15 km

Nytt för detta år är att loppet över 15 km bara är ett varv, d.v.s. unik terräng varenda steg.

Max antal deltagare: 300 tot på långa loppen, 100 i barn och ungdomsloppet.