Loppen

  • Barn- och ungdomslopp, 2 km terräng. Snäll terräng med stigar och vägar.
  • 9 km (kortare varv)
  • 15 km (längre varv runt hela ön)

Max antal deltagare: 300 löpare på långa loppen, 100 i barn och ungdomsloppet.

Direkt till

Norrbyskär Trail arrangeras av

I samarbete med

TTGU arrangerar också

Följ oss