Banor

Långa banan, löps motsols

Barn- och ungdomsbana, löps medsols

Banorna kan komma att justeras i detaljer vid exakt banläggning i vår.