Banor

Här finns banskisserna så som banorna planerades nu under hösten, små justeringar kan förekomma på den slutgiltiga banan. Detaljerat spår för kartan kommer under maj månad. 9 och 15 km löps motsols, barnbanan medsols.

9 km

15 km

Vätskekontroll: En vätskekontroll på bägge loppen (9 km och 15 km) som ligger efter ungefär halva sträckan.

Barn- och ungdomsbana

Banorna kan komma att justeras i detaljer vid exakt banläggning i vår.